Coempsa como asesoría ofrece unha serie de servizos e xestións de diversa índole e difusión, ademais da publicidade e comercialización dos novos produtos, que a empresa considere crear dende o Departamento Económico e Financeiro.

Coempsa como asesoría ofrece unha serie de servizos e xestións de diversa índole e difusión, ademais da publicidade e comercialización dos novos produtos, que a empresa considere crear dende o Departamento Económico e Financeiro.

 • Alta da empresa e solicitude de nomes ao Rexistro Central de Sociedades.
 • Herdanzas, sucesións e donacións.
 • Declaracións do Intrastat.
 • Licencias de apertura.
 • Dilixenciamento de libro de Actas e Socios.
 • Alta en Turismo e en Industria.
 • Renovar Documento de calificación empresarial.
 • Libros de Visita.
 • Xestión comercial.
 • Atención ó cliente.
 • Auditoría interna no campo fiscal, contable e laboral, comprobando os apuntes e impostos, aplicándoos á lexislación vixente e emitindo un informe coas conclusións da auditoría que debe coñecer o empresario.
 • Auditoría externa para todas aquelas empresas que polo seu volume de negocio, por ser grupo de empresas ou por causas de índole administrativas (esixencias do Mercantil de informes para obter axudas e financiamento oficiais), sexan requeridas.