Proporcionamos información a todos os interesados, e aparte por iniciativa propia enviamos información das axudas que mellor se axustan a cada actividade.

Ofrecemos un servizo completo que comeza coa solicitude realizando un seguimento da mesma, ata a súa xustificación e posterior pagamento.

Proporcionamos información a todos os interesados, e aparte por iniciativa propia enviamos información das axudas que mellor se axustan a cada actividade.

Ofrecemos un servizo completo que comeza coa solicitude realizando un seguimento da mesma, ata a súa xustificación e posterior pagamento.

  • Tramitación e xestión de subvencións e créditos subvencionados correspondente ó sector no que se encadra a empresa.
  • Seguimento continuo con atención personalizada.
  • Xustificación e solicitude de pago da subvención.
  • Representación do cliente ante a resolución emitida polo Organismo competente.