A súa función baséase no asesoramento aportado por un avogado colexiado, que orienta ós nosos clientes en temática legal.

Un aspecto relevante deste departamento é a adaptación da Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, coa súa regulación no Real Decreto nº 1720/2007, ás nosas empresas clientes e a todas aquelas que nos demanden ese servizo.

A súa función baséase no asesoramento aportado por un avogado colexiado, que orienta ós nosos clientes en temática legal.

Un aspecto relevante deste departamento é a adaptación da Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, coa súa regulación no Real Decreto nº 1720/2007, ás nosas empresas clientes e a todas aquelas que nos demanden ese servizo.

  • Asesoramento xurídico e personalizado.
  • Procesos de adaptación á L.O.P.D. a autónomos e Pemes.
  • Personación ante inspeccións da Axencia Española de Protección de Datos.
  • Formación en materia de protección de datos.
  • Informes de Auditoría bianual.
  • Mantemento do cumprimento da normativa.