Área de Calidade e Medio Ambiente

Área de Calidade e Medio Ambiente

Asesoría Coempsa dispón, dende 2009, dos certificados

Área de Calidade e Medio Ambiente

Área de Calidade e Medio Ambiente

Asesoría Coempsa dispón, dende 2009, dos certificados de Calidade e Medio Ambiente, obtidos para as aplicacións da xestión de asesoría de empresas, sobre temas financeiros, contables, tributarios, laborais, protección de datos

Ler máis

Departamento Económico e Financeiro

Departamento Económico e Financeiro

Ofrecemos asesoramento para a creación de novas empresas, así coma a realización de estudos financeiros que detallen a situación das que xa están consolidadas e que operan no mercado.

Ler máis

Departamento Contable e Fiscal

Departamento Contable e Fiscal

A tarefa contable e fiscal refléxase no seguimento continuo que facemos das empresas, no tratamento da documentación que se xenera na actividade diaria e na súa transformación en datos de interese analítico…

Ler máis

Departamento Laboral e de Recursos Humanos

Departamento Laboral e de Recursos Humanos

Xestionamos mes a mes os contratos de persoal das empresas, así coma as relacións laborais e as obrigas que se desencadeen da mesma…

Ler máis

Departamento de Administración e Atención ao Cliente

Departamento de Administración e Atención ao Cliente

Coempsa como asesoría ofrece unha serie de servizos e xestións de diversa índole e difusión, ademais da publicidade e comercialización dos novos produtos, que a empresa considere crear dende o departamento económico financeiro…

Ler máis

Departamento Xurídico

Departamento Xurídico

A súa función baséase no asesoramento aportado por un avogado colexiado, que orienta ós nosos clientes en temática legal. Ofrecemos tamén ós nosos clientes a adaptación á Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal

Ler máis

Departamento de Subvencións

Departamento de Subvencións

Ofrecemos un servizo completo de xestión de subvencións que comeza coa solicitude realizando un seguimento da mesma, ata a súa xustificación e posterior pagamento…

Ler máis